متن خبر منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت مورخ 3 و 4 دی ماه 1402

لینک های اتصال به سامانه های ذکر شده در متن خبر
https://www.iman-it.ir
https://ima-net.ir
فقط اعضای پیوسته انجمن که عضویت ایشان طبق اساسنامه تأیید شده و اکانت دسترسی به این سامانه را داشته باشند، امکان شرکت در انتخابات و ارائه رأی خود را دارند و در صورتی که همکاران محترم عضویتشان در سامانه انتخابات کامل نشده باشد، نمی توانند رأی خود را ثبت کنند.