نشریه انجمن

Frontiers in Informatics Health (که به عنوان مجله ایرانی انفورماتیک پزشکی شناخته میشود) یک ژورنال انگلیسی برای محققانی است که به حوزه انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات علاقه مند هستند. دامنه مجله شامل این موارد است (اما محدود به این موارد نیست):

  • سیستم های اطلاعاتی ، از جمله سیستم های ثبت ملی یا بین المللی ، سیستم های اطلاعات بیمارستان ، سیستم های مطب پزشکان، سیستم های بررسی به اسناد ، سیستم های پرونده الکترونیک پزشکی، استاندارد سازی ، یکپارچه سازی سیستم ها و..
  • علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  • پردازش تصویر، از جمله توسعه الگوریتم جدید برای تشخیص ضایعات یا بیماری ها، پیاده سازی یا اصلاح روش ها یا الگوریتم ها و…
  • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری پزشکی با استفاده از روش های اکتشافی، الگوریتمی و / یا آماری، توسعه پروتکل، هوش مصنوعی و…
  • مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات سلامت
  • برنامه های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر
  • ارزیابی فناوری سلامت
  • سایر زمینه های مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشریه Frontiers in Informatics Health مراجعه فرمایید.