آموزش های مداوم


برنامه های آموزش مداوم انجمن ویژه گروه های بالینی


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

کاربردهای انفورماتیک بالینی - پرونده الکترونیکی و ابزارهای مدیریت داده های بالینی

100,000 تومان

این برنامه با حضور متخصصین انفورماتیک پزشکی و پزشکان، به ارائه مباحث مهم و مبانی کلیدی در زمینه رجیستری های بیماری ها و ابزارهای مدیریت داده های بالینی خواهد پرداخت. تاریخ برگزاری، 17 شهریور 1401 ساعت 10:00 الی 13:00

دسته‌بندی