انجمن علمی انفورماتیک پزشــــکی ایـــران

انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران، تنها نهاد رسمی کشور در حوزه تخصصی انفورماتیک پزشکی است که به همت متخصصین این رشته و با تأیید کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده است.
مهمترین اهداف آن توسعه همه جانبه علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی در حوزه ی میان رشته ای انفورماتیک پزشکی و ارتقاء و اعتلای آموزش و پژوهش در این راستا می باشد.

شتابدهنده اکلیپس

طرحی نو در اندازیم

در این مجموعه ما به شما کمک می کنیم ایده های انفورماتیکی خود را که مبتنی بر مشکلات و ترجیحات حوزه سلامت باشند، به نحو مطلوب در قالب های استاندارد مطرح کنید و بهتر از قبل، بتوانید به آن بپردازید.
محصول مناسب، ایده آل گرایی در عمل، و تقویت بنیه علمی مجریان، خروجی هایی است که علاوه بر کیفیت کار، سبب می شود بیش از پیش در مدیریت مشتریان خود بازدهی داشته باشید

بهترین آموزش های تخصصی اینجاست

آیا از مرور اینترنت برای یافتن آموزش مناسب خسته شده اید؟
انجمن بهترین برنامه های آموزشی را با اهداف کوتاه مدت، میان مدت مهارتی و بلندمدت و سیستماتیک پی ریزی کرده و برگزار می کند.
اعضای انجمن با شرایط ویژه می توانند از این دوره ها بهره مند شوند.

شروع کنید
همکاران ما