مجمع فوق العاده

به استحضار همکاران گرامی می رساند به دلیل اتمام مهلت ثبت نام در سایت انجمن و منقضی شدن تاریخ تحویل فیش واریز حق ثبت نام علی الحساب، تا زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از پذیرش اسامی اعضای جدید معذوریم و پس از اجرای این جلسه، مجدداً سایت برای ثبت نام دوستان باز خواهد شد.