اطلاعیه 3- تمدید مهلت درخواست کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس

به استحضار اعضای محترم پیوسته انجمن می رساند که بنا به درخواست برخی همکاران و هماهنگی با ناظر محترم کمیته انتخابات انجمن، مهلت ثبت نام برای کاندیداتوری دوره جدید هیأت مدیره و بازرس انجمن، در ادامه مهلت قبلی، لغایت روز جمعه 26 آبان ماه جاری تمدید گردید و همکاران می توانند حداکثر تا ساعت 23:45 جمعه 1402/8/26 نسبت به ثبت فرم تقاضانامه و ارسال مدارک خود طبق اطلاعیه ها و اخبار سایت اقدام نمایند.

این مهلت از سوی کمیته انتخابات انجمن تمدید نخواهد شد و درخواست هایی که شنبه 27 مهرماه به این کمیته ارسال شود مورد پردازش قرار نخواهند گرفت.