کد، نام، رزومه و برنامه پیشنهادی کاندیداها

اسامی کاندیداهای هیأت مدیره - 15 نفر
1- دکتر سوگند ستارهء
دریافت رزومه
دریافت برنامه


3- دکتر مهدی حبیبی کولایی
دریافت رزومه
دریافت برنامه

4- دکتر علی بهمنش
دریافت رزومه
دریافت برنامه6- دکتر محمدرضا افراش
دریافت رزومه
دریافت برنامه

7- دکتر رضا ربیعی
دریافت رزومه
دریافت برنامه

8- دکتر سیدمحمد طباطبائی
دریافت رزومه
دریافت برنامه

9- دکتر حسین بیگی هرچگانی
دریافت رزومه
دریافت برنامه

10- دکتر محمدحسین پوراسد
دریافت رزومه
دریافت برنامه

11- دکتر حمیدرضا دهقان
دریافت رزومه
دریافت برنامه

12- دکتر سیدمحمد ایوب زاده
دریافت رزومه
دریافت برنامه

16- دکتر مصطفی قادرزاده
دریافت رزومه
دریافت برنامه

18- دکتر فاطمه رحیمی
دریافت رزومه
دریافت برنامه

19- دکتر شراره رستم نیاکان کلهری
دریافت رزومه
دریافت برنامه

21- دکتر سعید اسلامی حسن آبادی
دریافت رزومه
دریافت برنامهاسامی کاندیداهای بازرسی - 3 نفر
14- دکتر الهام نظری
دریافت رزومه
دریافت برنامه

15- دکتر رضوان رحیمی
دریافت رزومه
دریافت برنامه

موردی برای نمایش وجود ندارد.