آدرس کانال های اطلاع رسانی کمیته انتخابات 1402 در دو پیام رسان 

سروش پلاس
https://splus.ir/joingroup/AHeHHmamuhfBavcKBlAepA

واتساپ
https://chat.whatsapp.com/Bhpe1XsYNyRChNyjx5jXzh

ویژه اعضای پیوسته انجمن علمی انفورماتیک پزشکی. حضور سایرین در این کانال ها مجاز نیست و افراد متفرقه حذف خواهند شد.