کاندیداتوری

اطلاعیه 2- تقاضای کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس

/candidatenews

فایل های لازم برای ثبت درخواست کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس در منوی کمیته انتخابات قرار گرفت.


شروع دریافت مدارک کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس

/announce-801

اطلاعیه مهم در خصوص دسترسی به مستندات و فرمهای ویژه ثبت نام کاندیداهای دوره جدید هیأت مدیره و بازرس انجمن