بازرس

اصلاحیه تاریخ مجمع عمومی با دستور جلسه انتخابات

/majma1402-04

بدینوسیله متن خبر قبلی مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن با دستور جلسه انتخابات الکترونیکی به شرح تصویر زیر اصلاح می گردد: تاریخ انتخابات روز چهارشنبه 4 بهمن 1402 از ساعت 00:15 الی 23:45 در سامانه انتخابات الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی وبدا. برای دیدن جزئیات روی عنوان خبر کلیک کنید.


دعوت برای شرکت در مجمع عمومی عادی با دستور جلسه انتخابات

/majma1402-3

دعوتنامه هیأت مدیره انجمن برای برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت اول) با حضور اعضای پیوسته با دستور جلسه انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و بازرس برای تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ماه 1402 از ساعت ۰۰:۱۵ الی ۲۳:۴۵ در سامانه انتخابات الکترونیکی کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - برای دیدن جزئیات روی عنوان خبر کلیک کنید


اطلاعیه 2- تقاضای کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس

/candidatenews

فایل های لازم برای ثبت درخواست کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس در منوی کمیته انتخابات قرار گرفت.


شروع دریافت مدارک کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس

/announce-801

اطلاعیه مهم در خصوص دسترسی به مستندات و فرمهای ویژه ثبت نام کاندیداهای دوره جدید هیأت مدیره و بازرس انجمن