به استحضار اعضای محترم می رساند که پیرو اطلاعیه های قبلی، مهلت تعیین شده برای ثبت نام کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسی انجمن امشب ساعت 23:45 به پایان رسید و امکان تکمیل فرم ثبت نام نیز از سایت حذف گردید. لذا درخواست جدیدی از جانب اعضای محترم قابل پذیرش نیست.

مهلت تکمیل ثبت نام فقط برای آن دسته از کسانی که مدارک ناقص ارسال کرده و ایمیل مربوط به نقص مدارک را دریافت نموده بودند، تا فردا شنبه 27 آبان ماه لغایت ساعت 13:00 باز خواهد بود و پس از آن هیچ درخواستی مورد پردازش قرار نخواهد گرفت.